VaaliteematPetri Reponen Kuntavaali pori

Elinvoimaisen Porin lähtökohta on arjen perusturvallisuus
Laadukkaat ja joustavat lähipalvelut luovat pohjan eri elämänvaiheiden tarpeisiin. Porin on keskityttävä vahvasti perustehtävien hoitamiseen. Terveyskeskukset ja koulut on turvattava. Ikääntyville on luotava eri elämänvaiheisiin sopivia turvallisia asumisen vaihtoehtoja.

Yritykset ovat hyvinvoinnin selkäranka
Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja yrittäjien tarpeisiin ripeästi vastaamalla luomme kestävän pohjan hyvinvoinnille. Porin yritysimagoa ja markkinointia tulee parantaa, uusia yrityksiä on saatava kaupunkiin tuomaan työpaikkoja ja hyvinvointia. Toimivista yrityksistä on huolehdittava.

Kaupungin järkevä johtaminen
Kaupungin johtamiseen on tuotava yritysmaailmassa hyviksi koettuja johtamismalleja. Kaupunkilaisten palautetta tulee kuunnella sekä korjausehdotuksiin on tartuttava. Kaupungin resurssit tulee kohdentaa oikein.

Palvelut ovat käyttäjiä varten
Kaupungin palveluihin on luotava sujuvat asioimismuodot eri tilanteissa oleville kuntalaisille ja ne tulee tarjota asiakaslähtöisesti. On huomioitava myös maaseudulla asuvat ja muilla paikkakunnilla työssäkäyvät. Porin on oltava olemassa kuntalaisiaan varten! Elämisen on oltava mahdollista jokaisessa Porin osassa. Toimintaa ja järjestelmiä on jatkuvasti kehitettävä, paikalle ei saa jäädä. Kaupungin on pärjätäkseen kovenevassa kilpailussa oltava ketterä sekä tarvittaessa kyettävä nopeisiin muutoksiin.

Täysipainoinen ja hyvä elämä
Porissa kaikilla on oltava mahdollisuus elää täysipainoista, turvallista ja onnellista elämää.